Opłaty i organizacja zajęć

Czynne od 1 września do 30 czerwca
W godzinach od 7°° do 17°°

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

Opłatę za czynsz i wyżywienie wpłacamy na następujące konto:

03 1240 6348 1111 0010 6761 9813

Podając w tytule: imię i nazwisko dziecka, grupę wiekową, kwotę: czynsz, kwotę: wyżywienie.

Imię i nazwisko dziecka

Grupa wiekowa

Czynsz

Wyżywienie

np. Jan Kowalski

np. Wiewiórki

np. 88,00 zł

Np.154,70 zł

WAŻNE: Zawsze płacimy kwotę z ostatniego paska!!!

Istnieje możliwość odliczenia posiłku w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 8.30 na adres e- mailowy przedszkola: przedszkole|przedszkole.podkowalesna.pl| |przedszkole|przedszkole.podkowalesna.pl

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WYNOSI 35 ZŁ MIESIĘCZNIE

Wpłaty dokonujemy na konto Rady Rodziców: 03 9291 0001 0091 6561 2000 0010

podając w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz grupę wiekową

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia umuzykalniające:

Poniedziałek.

Środa

8.30 gr. Krasnale

8.30 gr. Krasnale

9.00 gr. Wiewiórki.

9.00 gr. Zajączki

9.30 gr. Sowy

9.30 gr. Sowy

10.00 gr. Zajączki

10.00 gr. Wiewiórki

10.30 gr. Jeżyki

10.30 gr. Jeżyki

Odnośnik do artykułu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zajęć dodatkowych

Zorganizowane są 4 grupy wiekowe:

I. grupa trzylatki - Zajączki - mgr Dorota Staszewska, mgr Joanna Gajewska
II. grupa trzy-czterolatki - Wiewiórki - mgr Jadwiga Wesołowska, mgr Joanna Gajewska
III. grupa czterolatki - Jeżyki - mgr Renata Niedbało, mgr Aneta Jaworska

IV. grupa pięciolatków - Krasnale - mgr Świętosława Świniarek, mgr Bożena Tomaszek

V. grupa sześciolatków - Sowy - mgr Aneta Żarkiewicz, lic Anna Pietrzak-Miller

Liczebność oddziału - do 25 dzieci.

Zebrania z rodzicami w przedszkolu odbywają się:

Zebranie ogólne dla wszystkich rodziców - wrzesień.
Zebrania w grupach wiekowych 3 razy w roku w zależności od potrzeb.

Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć