TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO PODKOWA LEŚNA Drukuj

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020-2021