Olimpiada Matematyczna DrukujDwie grupy reprezentowały nasze przedszkole na
Olimpiadzie matematycznej dla dzieci 5 - letnich w Brwinowie